A25 Spółka z o.o.
ul. Warszawska 6 lok. 32
15-063 Białystok
NIP 966-212-96-48, REGON 383232742, KRS 0000784201

tel.: +48 858742355
Email: lp.52a@oruib


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy wynosi 5000 zł. Opłacony w całości.

Formularz kontaktowy:

Imię i Nazwisko:
email:
Treść wiadomości:
stat4u