Telekomunikacja, Automatyka, Serwis

A25 spółka z o.o. zajmuje się między innymi:

- budową i modernizacją stacji bazowych telefonii komórkowej

- montażem stalowych konstrukcji wsporczych, na masztach, wieżach, dachach i kominach

- montażem i konfiguracją radiolinii

- usługami alpinistycznymi

stat4u